Всеукраїнський Благодійний Фонд Юрія Дерев'янка

03035, Україна, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3-А

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу проектів на підтримку ініціатив територіальних громад

26 червня 2013 9:24
В роботі

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директором Благодійної Організації

"Всеукраїнський Благодійний Фонд Юрія Дерев"янка"

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу проектів

на підтримку ініціатив територіальних громад

 

1.  Загальні положення:

 

1.1. Це положення регулює процедуру проведення Конкурсу проектів на підтримку ініціатив територіальних громад, що знаходяться в межах Івано-Франківської області (надалі — Конкурс).

1.2. Метою конкурсу є відбір проектів, спрямованих на розв"язання актуальних проблем   територіальних громад, а також поширення позитивного досвіду, набутого у процесі успішної реалізації проектів, співфінансування яких передбачається за рахунок коштів Благодійної Організації "Всеукраїнський Благодійний Фонд Юрія Дерев"янка" (далі — Фонд) із залученням коштів територіальної громади, підприємств, установ, організацій, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

-   забезпечити реалізацію основних завдань Фонду;

-   покращення соціально-економічного становища територіальних громад та забезпечення їх розвитку;

-   налагодження співпраці органів місцевого самоврядування, територіальних громад з громадськими та благодійними організаціями.

 

2. Учасники Конкурсу:

2.1. У Конкурсі беруть участь проекти, подані з ініціативи територіальної громади — жителів адміністративно-територіальної одиниці; органу місцевого самоврядування; юридичної особи, що має статус не прибуткової.

2.2. Не можуть бути учасниками Конкурсу суб"єкти господарювання. Не можуть брати участь у Конкурсі проекти, метою яких є отримання прибутку.

2.3. Проект на участь у Конкурсі вважається поданим з ініціативи територіальної громади у випадку, якщо заявку на участь у конкурсі підписало не менше 10% жителів  адміністративно-територіальної одиниці, від якої подається заявка.

 

3.  Основні напрями, за якими подаються проекти:

3.1. Покращення матеріально-технічної бази шкіл, бібліотек, ФАПів, амбулаторій та інших закладів соціальної сфери;

3.2. Сприяння розвитку охорони здоров"я;

3.3. Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;

3.4. Сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

3.5. Допомога талановитій творчій молоді;

3.6. Сприяння розвитку охорони здоров'я, фізичної культури, пропагування здорового способу життя;

3.7. Розвиток рекреаційної та курортної справи;

3.8. Зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці..

 

4.  Організаційне забезпечення Конкурсу:

4.1. Для організації Конкурсу затверджується склад Конкурсної ради та Секретаріату Конкурсу.

4.2. Конкурсна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво з організації та проведення Конкурсу, а також визначає переможця.

4.3. Персональний склад Конкурсної ради затверджується розпорядженням Директора Фонду.

4.4. Члени Конкурсної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

4.5. До повноважень Конкурсної ради належать:

-  затверджувати план оголошення та проведення конкурсів;

-  визначати перелік населених пукнтів, в яких оголошується конкурс;

-  затверджувати обсяги фінансування проектів та розмір Конкурсного фонду;

-  розглядати та затверджувати документи, підготовлені Секретаріатом Конкурсу;

-  визначати переможців Конкурсу, приймати рішення про фінансування проектів.

4.6. Секретаріат Конкурсу є виконавчим органом Конкурсної ради.

4.7. Склад Секретаріату Конкурсу визначається Директором Фонду.

4.8. До повноважень Секретаріату Конкурсу належать:

-  забезпечення підготовки та проведення Конкурсу;

-  здійснення документального супроводу проведення Конкурсу, укладання необхідних договір та угод;

-   забезпечення поширення інформації про Конкурс, зразків форм заявок на участь у Конкурсі, вимог до розроблення проектів;

-  проведення реєстрації заяв та інших необхідних документів, здійснення перевірки проектів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

-  аналіз соціально-економічних наслідків реалізації проектів та інформування Конкурсної ради в кінці бюджетного року.

 

5. Фонд Конкурсу:

5.1. Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів БО "Всеукраїнський благодійний Фонд Юрія Дерев"янка", передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізації проектів та програм у відповідному бюджетному періоді (2012-2013рр.), а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

6.  Процедура проведення Конкурсу:

6.1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної ради.

6.2. Конкурс оголошується за рішенням Конкурсної ради

6.3. Повідомлення про проведення Конкурсу розміщується на веб-сайті Фонду (www.derevyankofund.org), в інших засобах масової інформації та доводиться до відома представників місцевої громади.

6.4. У процесі підготовки проектів, їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до Секретаріату Конкурсу для одержання додаткової інформації. За необхідності, Секретаріат Конкурсу може організувати навчання чи надавати конкультації з питань підготовки та подання проектів.

6.5. Проект повинен бути поданий протягом двох місяців від моменту оголошення Конкурсу в конкретному населеному пункті.

6.6. Подання проекту здійснюється шляхом подання до Секретаріату Конкурсу заявки встановленої у Додатку №1 до цього Положення форми та необхідних додаткових документів, що вказані у відповідній заявці.

6.6. Реєстрація проектів здійснюється Секретаріатом Конкурсу.

6.7. Реєстрація проектів розпочинається наступного робочого дня після оголошення Конкурсу.

6.8. Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

-    невідповідність претендента вимогам п. 2.1. цього Положення;

-    невідповідність проекту цілям та завданням Конкурсу;

-    недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

-    наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

6.9. Конкурсна рада приймає рішення щодо переможця конкурсу протягом трьох місяців з моменту оголошення про Конкурс.

6.10. Рішення Конкурсної ради є підствою для оголошення результатів Конкурсу. Оголошення результатів Конкурсу здійснюється на веб-сайті Фонду (www.derevyankofund.org) та доводиться до відома учасників Конкурсу.

6.11. Для здійснення фінансування проекту Секретаріат Конкурсу забезпечує укладання необхідних угод.

6.12. Фінансування проектів здійснюється згідно з укладеними угодами та процедурами, встановленими Конкурсною радою.

 

7.  Проекти, які матимуть перевагу при оцінюванні Конкурсною радою.

При оцінці проектів Конкурсною радою перевагу матимуть проекти, які відповідають наступним вимогам:

7.1. Є важливими і впливовими для досягнення позитивних суспільних змін у селі чи місті. Оцінюється те, яким чином проект може реально покращити економічні, соціальні, культурні, духовні та інші аспекти життя громади конкретного села, селища чи міста. Важливим фактором є швидкий позитивний ефект від поданого проекту для мешканців населеного пункту.

7.2. Наявність співфінансування проекту від територіальної громади, та/або органу місцевого самоврядування , підприємств, установ, організацій чи благодійних фондів та зваженість і обгрунтованість бюджету проекту. Перевагу матимуть ті проекти, де заради вирішення проблеми заплановано об"єднати або вже об"єднані зусилля органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадських, благодійних організацій, батьківських комітетів, місцевих підприємців, жителів сіл, селищ та/або малих міст. Внесок громади повинен становити не менше 10% від загальної вартості Проекту.

7.3. Залученість громади до реалізації проекту та його позитивний вплив на самоорганізацію мешканців села чи міста. Перевага надаватиметься тим проектам, в яких мешканці села, селища чи міста об"єднуються в будь-який інший спосіб окрім фінансового для спільного вирішення проблем. Це може бути як безкоштовне виконання певних робіт, так і об"єднання в організації (формальні або неформальні).

7.4. Проекти, що претендують на фінансування Фонду, мають відповідати напрямам діяльності Фонду та тим пріоритетам, що визначені на поточний рік.

 

8. Контроль

8.1. Конкурсна рада та Секретаріат Конкурсу здійснює контроль за цільовим використанням коштів та якістю реалізації проекту.

8.2. Для здійснення контрольних повноважень учасники, що подають проект, зобов"язуються на вимогу Конкурсної ради надавати усі необхідні документи та перевіряти, у випадку, якщо були передані матеріальні цінності під час та після реалізації проекту — щось випало з тексту, бо незрозуміло.

 

Директор Благодійної Організації

"Всеукраїнський Благодійний Фонд Юрія Дерев"янка"                               Юрій Голяк

Приєднатися до проекту

населенi пункти

  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /

Звіти фонду

Всi звiти